Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1902/TCHQ-GSQL năm 2017 về nhập khẩu thiết bị phóng dây dùng cho an toàn hàng hải do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1902/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1902/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu thiết bị phóng dây dùng cho an toàn hàng hải

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hàng hải Mermaid Việt Nam.
(Đ/c: Đường 12, KCN Đông Xuyên, P.Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 002-17/CVĐ/MNV ngày 10/1/2017 của Công ty Cổ phần Hàng hải Mermaid Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 212/XNK-TH ngày 08/3/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính, tài liệu gửi kèm theo công văn số 002-17/CVĐ/MNV thì mặt hàng thiết bị phóng dây dùng cho an toàn hàng hải phù hợp để được phân loại mã số HS 9303.90.00. Trên cơ sở thực tế hàng hóa nhập khẩu, đề nghị Công ty Cổ phần Hàng hải Mermaid Việt Nam liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu đ được hướng dẫn cụ thể về việc phân loại hàng hóa.

2. Các mặt hàng có mã số HS 9303.90.00 không thuộc Danh mục hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương, do đó khi nhập khẩu không phải thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 04/2014/TT-BCT.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Công ty Cổ phần Hàng hải Mermaid Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1902/TCHQ-GSQL năm 2017 về nhập khẩu thiết bị phóng dây dùng cho an toàn hàng hải do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


294
DMCA.com Protection Status

IP: 54.224.150.24