Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1898/TCHQ-TXNK về thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1898/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 18/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1898/TCHQ-TXNK
V/v: giải quyết miễn thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

Hiệp hội bông sợi Việt Nam.
(Tầng 10, số 10 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM).

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 13/2012/CV-VCOSA ngày 27/3/2011 của Hiệp hội Bông sợi Việt Nam về việc thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án đầu tư khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc nguyên liệu bông do chi nhánh đứng tên ký hợp đồng, mở tờ khai hải quan nhập khẩu để sản xuất sợi xuất khẩu (nhập SXXK):

Trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp theo trình bày thực hiện chế độ hạch toán độc lập và đứng tên ký hợp đồng, mở tờ khai hải quan nhập khẩu để sản xuất sợi xuất khẩu, vì vậy trước khi chấm dứt hoạt động phải thực hiện thanh khoản với cơ quan hải quan theo hướng dẫn về hồ sơ thanh khoản tại Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Về việc máy móc thiết bị đã nhập khẩu tạo tài sản cố định cho Dự án đầu tư khi chi nhánh chấm dứt hoạt động để sát nhập vào doanh nghiệp:

Do Doanh nghiệp là chủ dự án đầu tư, còn chi nhánh thực hiện đứng tên mở tờ khai nhập khẩu, kê khai và hạch toán độc lập theo mã số thuế của chi nhánh, vì vậy Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hội Sợi có hồ sơ cụ thể (Giấy chứng nhận đầu tư; Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan,….), nêu rõ việc đứng tên nhập khẩu của chi nhánh nêu trên là theo hình thức nhập khẩu ủy thác hay hình thức khác để Tổng cục Hải quan có cơ sở trả lời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Bông sợi Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1898/TCHQ-TXNK về thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hoàn thuế đối với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0