Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1886/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu vật dụng, bưu phẩm bưu kiện của Cơ quan đại diện ngoại giao.

Số hiệu: 1886/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 03/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1886/TCHQ-GSQL
V/v Nhập khẩu vật dụng, bưu phẩm bưu kiện của Cơ quan đại diện ngoại giao

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được công số 232/CV-LT ngày 14/03/2007 của Vụ Lế tân - Bộ Ngoại giao thông báo về quy trình thủ tục giải quyết việc nhập khẩu thuế vật dụng của Cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và Cơ quan Đại diện Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam theo quy định tại công văn số 397/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2007 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao sử dụng mẫu Đơn đề nghị nhập hàng (Mẫu: ƯĐMT-01, gửi kèm, dự kiến thực hiện từ 01/04/2007) khi các cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và Cơ quan Đại diện Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu vật dụng. Thực hiện quy định này thì sau khi nhận được Đơn đề nghị, Vụ lễ tân sẽ xem xét và phê duỵêt, sau đó cơ quan đại diện/hoặc đơn vị được ủy quyền mang Đơn đề nghị này đến Chi cục Hải quan cửa khẩu để làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp.

Về thủ tục hải quan: Trên cơ sở Đơn xin nhập khẩu hàng có chữ ký, đóng dấu của Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao (bản chính), Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tiếp nhận, giải quyết thủ tục nhập hàng theo vận đơn mà trong Đơn đề nghị (trường hợp hàng nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, không có vận đơn thì căn cứ vào các nội dung khác của Đơn để giải quyết), công chức tiếp nhận ký tên, đóng dấu số hiệu công chức vào ô phần dành cho cơ quan hải quan và lưu Dơn (bản chính) vào bộ hồ sơ theo quy định.

2. Đối với các bưu phẩm, bưu kiện của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và Cơ quan Đại diện Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam được làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại Chi cục Hải quan nơi hàng về không yêu cầu văn bản đồng ý của Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1886/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu vật dụng, bưu phẩm bưu kiện của Cơ quan đại diện ngoại giao.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69