Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1880/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 1880/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1880/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế, phạt

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

Kính gửi:

- Công ty liên doanh TNHH Việt Nam - MALAYSIA
K5 Nghi Tàm – Tây Hồ - Hà Nội
- Cục hải quan thành phố Hà Nội 
- Cục hải quan thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số AUT06/HQ04 ngày 6/4/2006 của Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia (MST: 0100112268) về việc xin giải tỏa cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia (MST: 0100112268) hiện có nợ thuế, phạt như sau:

- Nợ phạt chậm nộp của các tờ khai 2691/NKD ngày 26/11/1997, 3030/NKD ngày 1/12/1997, 3495/NKD ngày 31/12/1997, 1023/NKD ngày 25/3/1998, 1/NKD ngày 2/1/1998, 4/NKD ngày 19/1/1998, 7/NKD ngày 7/2/1998 tại Cục Hải quan Hà Nội. Số nợ phạt này có nguyên nhân khách quan do liên doanh ngừng hoạt động từ năm 1998-2004 vì khủng hoảng tài chính. Hiện tổng cục Hải quan đang xem xét trình Bộ xử lý.

- Nợ thuế của hai tờ khai 50/NDT-NPT; 51/NDT-NPT ngày 13/4/2001 (số tiền 459.298.349 đồng) hiện nay Cục Hải quan Hải phòng đang làm thủ tục hủy hai tờ khai này theo công văn số 6284/HQHP-PNV ngày 7 /12/2005. (Do lô hàng bị đổ vỡ nên Công ty đã từ chối nhận hàng; Phòng giá – công sản thuộc Sở Tài chính Hải phòng đã tiếp nhận và xử lý theo quy định). Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng xử lý dứt điểm số nợ của 02 tờ khai này.

Căn cứ điều 63 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/7/2006 với điều kiện: các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu; đồng thời nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1880/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200