Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1879/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1879/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 17/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1879/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc thuế nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 277/HQTH-NV ngày 09/3/2012 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ Dự án ưu đãi đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản, đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp và dịch vụ thương mại, sau khi xem xét nội dung báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét, xử lý theo quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa có văn bản trao đổi với cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư để xác định cụ thể Dự án đầu tư đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản, đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp và dịch vụ thương mại có phải là dự án ưu đãi đầu tư “Phát triển ngành nghề truyền thống: Xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm và các sản phẩm văn hóa ” theo như quy định tại khoản 40 Phụ lục I Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ không?

Sau khi có ý kiến rằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư về vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đối chiếu với các quy định và hướng dẫn tại Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ; Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính để thực hiện như sau:

Trường hợp xác định dự án nêu trên không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo như quy định tại khoản 40 Phụ lục I Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì thực hiện thu hồi danh mục miễn thuế đã cấp và thu thuế theo quy định.

Trường hợp xác định dự án nêu trên thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo như quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP , Cục HảI quan tỉnh Thanh Hóa báo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xét, xử lý đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1879/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0