Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1878/VPCP-KTTH ngày 11/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép Công ty CORIMEX Phú Yên được nộp thuế nhập khẩu theo giá hợp đồng ngoại thương

Số hiệu: 1878/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 11/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1878/VPCP-KTTH
V/v cho phép CTy CORIMEX Phú Yên được nộp thuế nhập khẩu theo giá hợp đồng ngoại thương

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương mại,
- Tổng cục Hải quan,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 209/UB ngày 12 tháng 3 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, xin cho phép Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Phú Yên (CTy COMRIMEX) được nộp thuế nhập khẩu theo giá hợp đồng ngoại thương (bản chụp công văn kèm theo).

Theo quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kính đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ liên quan xử lý theo thẩm quyền phù hợp với quy định hiện hành. Nếu có vấn đề còn vướng mắc, đề nghị Bộ Tài chính tập hợp ý kiến và có văn bản kiến nghị biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1878/VPCP-KTTH ngày 11/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép Công ty CORIMEX Phú Yên được nộp thuế nhập khẩu theo giá hợp đồng ngoại thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889
DMCA.com Protection Status