Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 187/TCHQ-TXNK bổ sung hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 187/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga
(Đường Nguyễn Văn Huyên-Q.Cầu Giấy-TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/TTNĐVN-HCKT ngày 03/01/2013 của Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) về việc xin làm thủ tục miễn thuế 01 xe ô tô đóng góp của phía Nga cho hoạt động của Trung tâm. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 về áp dụng điều ước quốc tế quy định tại Luật thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành.

Để có cơ sở xem xét miễn thuế theo đề nghị của Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, đề nghị Quý đơn vị bổ sung một số thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ hải quan (theo quy định tại Điều 71);

2. Các giấy tờ khác quy định tại điểm a, g, i, k thuộc khoản 2, Điều 106:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức sử dụng hàng hóa nhập khẩu; trong đó nêu rõ loại hàng hóa, trị giá, số tiền thuế, lý do xét miễn thuế, tờ khai hải quan; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ và sử dụng đúng mục đích miễn thuế: nộp 01 bản chính;

- Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, văn bản gia hạn kéo dài thời gian thực hiện Hiệp định (nếu có) và các Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga: nộp 01 bản sao;

- Tài liệu khác liên quan đến việc xác định số tiền thuế được xét miễn: nộp 01 bản sao;

- Tài liệu khác liên quan đến việc xác định số tiền thuế được xét miễn: nộp 01 bản sao;

- Bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đề nghị xét miễn thuế.

Đề nghị Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga căn cứ các quy định nêu trên hoàn tất hồ sơ gửi đến Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết miễn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 187/TCHQ-TXNK bổ sung hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0