Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 187/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu

Số hiệu: 187/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 187/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

Trả lời công văn số 3300/CHQ-NV ngày 29/12/2005 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu: Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu kỹ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 112/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; công văn số 58/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2006 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

2- Đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu thuộc các loại hình gia công, đầu tư, sản xuất xuất khẩu: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, công nhận địa điểm kiểm tra tại chân công trình, nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất theo quy định tại điểm II.2.3, mục 4 Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 187/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25