Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1867/TCHQ-GSQL về việc thủ tục xuất khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan ra nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1867/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1867/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục xuất khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan ra nước ngoài 

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 971/HQHCM-NV ngày 31/3/2009 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc thủ tục xuất ra nước ngoài từ kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm 5.1 khoản VII mục 2 Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC để giải quyết thủ tục hải quan cho Công ty Diagoe Đông Dương tại Ninh Thuận xuất khẩu 15.000 thùng Johnnie Walker Red 12/75cl 40% ra khỏi kho ngoại quan, vì đây là hàng hóa của Công ty mới làm thủ tục hải quan nhập kho ngoại quan, chưa làm thủ tục nhập khẩu nên khi đưa hàng hóa từ kho ngoại quan ra nước ngoài, không phải làm thủ tục xuất khẩu. Việc theo dõi hàng xuất kho ngoại quan, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002 của Tổng cục Hải quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1867/TCHQ-GSQL về việc thủ tục xuất khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan ra nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


921
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77