Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1865/TCHQ-KTTT ngày 25/04/2003 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc thực hiện quyết toán thuế theo tỷ lệ NĐH

Số hiệu: 1865/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 25/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1865/TCHQ-KTTT
V/v thực hiện quyết toán thuế theo tỷ lệ NĐH

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo văn bản số 2627 TC/TCT ngày 24/03/2003 của Bộ Tài chính, ngày 1/4/2003 Tổng Cục Hải quan đã có công văn số 1340/TCHQ-KTTT hướng dẫn các đơn vị quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy, động cơ xe máy năm 2002. Để triển khai khẩn trương, có hiệu quả, Tổng Cục Hải quan lưu ý các đơn vị một số vấn đề sau:

- Số lượng bộ linh kiện làm căn cứ tính thuế nhập khẩu thực tế phải nộp của doanh nghiệp:

Là số lượng bộ linh kiện xe máy, động cơ xe máy do doanh nghiệp nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2002 (số lượng nhập khẩu kể từ ngày Thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất xe máy, động cơ xe máy có hiệu lực thi hành), trong phạm vi công suất tổng hợp tối đa được Bộ Thương mại cho phép. Đỗi với nhãn hiệu xe doanh nghiệp đã được thực hiện nhập khẩu trong năm 2002, nhưng trong năm 2002 chưa thực hiện sản xuất, lắp ráp chưa hết mà tiếp tục sản xuất lắp ráp sang đầu năm 2003 thì doanh nghiệp phải báo cáo quyết toán theo sản lượng đã thực tế sản xuất, lắp ráp đến thời điểm quyết toán.

- Về thời hạn quyết toán:

Theo hướng dẫn tại công văn số 1340/TCHQ-KTTT ngày 1/04/2003 thì:

 + Các Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai làm thủ tục nhập khẩu lô hàng phải tiến hành lập bảng kê và gửi về vụ KTT-XNK (Tổng Cục Hải quan) và Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá trước 7/04/2003 (theo mẫu đã hướng dẫn).

+ Các Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá phải tập hợp và gửi Cục Thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp trước ngày 15/04/2003 (theo mẫu đã hướng dẫn).

+ Việc quyết toán phải được hoàn thành trước 30/04/2003.

- Phối hợp công tác:

Các Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá có trách nhiệm thành lập tổ quyết toán để tham gia phối hợp với Cục thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp để khẩn trương tiến hành việc quyết toán cho các doanh nghiệp theo đúng kế hoạch qui định.

Tổng Cục Hải quan yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có liên quan tập trung chỉ đạo ráo riết để thực hiện tốt công việc quyết toán thuế năm 2002 đối với mặt hàng xe 2 bánh gắn máy và động cơ xe 2 bánh gắn máy theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1865/TCHQ-KTTT ngày 25/04/2003 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính về việc thực hiện quyết toán thuế theo tỷ lệ NĐH

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.945
DMCA.com Protection Status