Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1864/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ số tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 1864/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1864/TCHQ-KTTT
V/v: Bù trừ thuế NK

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội

 

Phúc đáp công văn số 23-06/KKTL-CV ngày 03/4/2006 của Công ty TNHH NN 1 thành viên Kim khí Thăng Long về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ số tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra quyết định hoàn thuế số 50/QĐ/HT-KVIII ngày 10/11/2004 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVIII để xác định chính xác số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn; căn cứ công văn số 4466/QCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty TNHH NN 1 thành viên Kim khí Thăng Long còn nợ thuế nhập khẩu tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty TNHH NN 1 thành viên Kim khí Thăng Long vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu thì Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn theo đề nghị của Công ty và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty TNHH NN 1 thành viên Kim khí Thăng Long để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH NN 1 thành viên Kim khí Thăng Long được biết và liên hệ trực tiếp với Cục hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1864/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ số tiền thuế nhập khẩu được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125