Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 186/VP-TH năm 2013 cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ hải quan để bán sách do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 186/VP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Duy Thuận
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/VP-TH
V/v cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ hải quan để bán sách

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo phản ánh của một số đơn vị, thời gian qua, có một số cá nhân lấy danh nghĩa cán bộ Văn phòng Tổng cục Hải quan liên hệ tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giới thiệu và bán các loại sách, tài liệu liên quan đến chính sách thuế, hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Văn phòng Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Văn phòng Tổng cục Hải quan không phân công bất cứ cán bộ nào đến liên hệ với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để tiến hành các công việc trên. Hành vi mạo danh của một số đối tượng trên đây là không hợp pháp, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngành Hải quan.

Văn phòng Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, cảnh giác và có biện pháp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TH (2b).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 186/VP-TH năm 2013 cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ hải quan để bán sách do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37