Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 186/TCHQ-TXNK áp dụng chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 186/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Công ty TNHH TOKO Việt Nam.
(Khu Công nghiệp Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số 35/CV-TK ngày 20/9/2012; công văn số 38/CV-TK ngày 20/12/2012 của Công ty TNHH TOKO Việt Nam trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 8360/HQHP-TXNK ngày 20/12/2012 về việc áp dụng thuế nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư "Nhà máy sản xuất gạch ốp lát" bị ấn định thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Thông tư số 79/2009/TT-BTC 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A hoặc B Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Trước khi làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người nộp thuế tự kê khai, đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan Hải quan.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án "Nhà máy sản xuất gạch ốp lát" của Công ty TNHH TOKO Việt Nam, tại thời điểm nhập khẩu, doanh nghiệp chưa đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan do đó, hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH TOKO Việt Nam không đủ điều kiện được miễn thuế theo quy định miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư.

2. Trường hợp Công ty TNHH TOKO Việt Nam không đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế mà lựa chọn phân loại hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/3/2003 của Bộ Tài chính thì phải đáp ứng quy định tại Thông tư này, theo đó: Nếu hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu là một tập hợp các máy móc thuộc các nhóm, phân nhóm hàng của các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu... Nếu lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu ngoài tập hợp các máy móc, thiết bị còn bao gồm cả vật tư, nguyên liệu, vật liệu, phụ kiện, nhiên liệu, nhà xưởng, ô tô thì chỉ áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu cho tập hợp các máy móc thuộc các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành; không áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu là các vật tư, nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu, nhiên liệu, nhà xưởng, ô tô (những mặt hàng này thực hiện theo nguyên tắc: phân loại đúng mã số quy định cho mặt hàng đó tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành).

3. Theo trình bày của Công ty TNHH TOKO Việt Nam tại công văn số 35/CV-TK ngày 20/9/2012 thì hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu không phải là vật tư xây dựng mà là các linh kiện, chi tiết tháo rời của hệ thống máy móc, thiết bị như: ống dẫn khí lò nung, ống dẫn gas, máy ép thủy lực 100T ... các loại máy móc trên không thể vận chuyển nguyên đai, nguyên kiện, phải tháo rời và nhập khẩu nhiều lần, khi nhập khẩu doanh nghiệp đã khai báo và được cơ quan hải quan chấp nhận.

Tuy nhiên, tại công văn số 8360/HQHP-TXNK ngày 20/12/2012, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có báo cáo đối với 31 lô hàng nhập khẩu gồm các linh kiện, thiết bị, vật tư như: ống dẫn khí, chân đỡ, xà đỡ, lớp lót cao nhôm... được doanh nghiệp kê khai, áp mã số, tính thuế theo máy chính là không phù hợp với quy định về phân loại. Do đó, để giải quyết nội dung trên, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra, rà soát thực tế hàng hóa nhập khẩu và phân loại như sau:

+ Máy móc, thiết bị thuộc các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu được phân loại theo máy chính.

+ Trường hợp nhập khẩu các chi tiết, linh kiện rời đồng bộ (nhập đầy đủ các chi tiết của một sản phẩm) được phân loại vào cùng nhóm/ phân nhóm/ mã số và mức thuế suất quy định cho mặt hàng nguyên chiếc.

Trường hợp hàng hóa không đáp ứng được hướng dẫn nêu trên thì thực hiện phân loại đúng mã số quy định cho mặt hàng đó tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; Công ty TNHH TOKO Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục Kiểm tra STQ (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 186/TCHQ-TXNK áp dụng chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70