Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1855TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1855TCHQ/GSQL
V/v: Nhập khẩu gỗ từ Lào

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Trị

Trả lời công văn số 247/HQQT-NV ngày 10/5/2005 của Cục Hải quan Quảng Trị về việc nhập khẩu gỗ nhóm II A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22/4/2002, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2 Mục V, Thông tư số 123/2003/TT-BNN ngày 14/11/2003 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu nhập khẩu và quá cảnh các loại động vật thực vật hoang dã, thì gỗ nguyên liệu (trừ sản phẩm gỗ) thuộc nhóm II A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22/4/2002 mà không quy định tại các phụ lục của Công ước CITES được thực hiện theo Điều 9 chương IV Nghị định số 11 nêu trên: phải có giấy chứng chỉ nhập khẩu do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp.

Yêu cầu Cục Hải quan Quảng Trị kiểm tra việc khai báo và thực tế gỗ nhập khẩu, đối chiếu với Danh mục thực vật hoang dã thuộc nhóm II A tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 48 nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1855 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu gỗ nhóm II A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22/4/2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.091

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!