Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1854/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với ống 12" CRA Clad kích thước 12m/ống của Công ty POS xin xuất khẩu để hàn thành kích thước 24m/ống rồi nhập trở lại Việt Nam ống 24m/ống do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1854/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với ống 12" CRA Clad kích thước 12m/ống của Công ty POS xin xuất khẩu để hàn thành kích thước 24m/ống rồi nhập trở lại Việt Nam ống 24m/ống.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 0834/HQBRVT-GSQL ngày 29/03/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc đăng ký loại hình kinh doanh tạm xuất - tái nhập theo đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là chưa phù hợp, bởi lẽ số lượng hàng xuất đi và khi tái nhập là khác nhau, sản phẩm xuất đi đã thay đổi hình dáng so với ban đầu.

2. Về mặt bản chất, Nhà thầu phụ Saipem thực hiện vận chuyển ống 12" Cra Clad (do Công ty POS cung cấp) về Indonesia để hàn kết nối, sau đó vận chuyển lại Việt Nam để thi công (theo hợp đồng dịch vụ thi công) là thực hiện gia công tại nước ngoài, bởi lẽ:

2.1. Hai bên đã có hợp đồng dịch vụ trong đó thỏa thuận trách nhiệm bên Công ty POS cung cấp vật liệu cho bên Công ty Saipem.

2.2. Sản phẩm xuất đi và sản phẩm khi nhập về khác nhau về hình dạng, trải qua quá trình sản xuất, có định mức tiêu hao cụ thể: Hai sản phẩm xuất đi bằng 01 sản phẩm nhập về.

Do vậy, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn Công ty POS thực hiện theo hình thức gia công tại nước ngoài và thực hiện các quy định liên quan đối với loại hình này.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1854/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với ống 12" CRA Clad kích thước 12m/ống của Công ty POS xin xuất khẩu để hàn thành kích thước 24m/ống rồi nhập trở lại Việt Nam ống 24m/ống do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202