Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1850/TCHQ-TXNK về nhập khẩu hàng hóa khi chưa đăng ký Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1850/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 10/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu hàng hóa khi chưa đăng ký Danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Y.H Seiko Việt Nam.
(Nhà xưởng số 6, Lô N-1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

 

Trả lời có công văn số 05-YHV/HQ ngày 04/09/2012 của Công ty Cổ phần Y.H Seiko Việt Nam và công văn số 741/HQHN-TXNK ngày 01/04/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị xem xét, hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định (TSCĐ) khi chưa đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 7 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa nhập khẩu để tạo TSCĐ của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 87/2010/NĐ-CP bao gồm thiết bị, máy móc; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc đã nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Tại điểm b3 khoản 2 Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC quy định:”Các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quan hải quan lập hồ sơ báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể”.

1. Do Công ty Cổ phần Y.H Seiko Việt Nam chưa đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan nên Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế theo quy định tại Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp Công ty được cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định thì các linh kiện nhập khẩu để thay thế sửa chữa cho số máy móc đã nhập, nếu đáp ứng điều kiện quy định tai điểm c khoản 7 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều này.

2. Về việc xin hoàn thuế cho các máy móc đã nhập khẩu theo tờ khai số 1332/NDT08 ngày 12/10/2011 khi chưa đăng ký Danh mục, Tổng cục Hải quan sẽ trình Bộ Tài chính xem xét giải quyết sau khi Công ty đã được cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Y.H.Seiko Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1850/TCHQ-TXNK về nhập khẩu hàng hóa khi chưa đăng ký Danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.122
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202