Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 185/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 185/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 378/HQĐNg-TXNK ngày 28/2/2013 của Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng về vướng mắc liên quan đến sự khác biệt về mã số hàng hóa trên C/O, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Điều 16, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương hướng dẫn xử lý trong trường hợp có sự khác biệt về phân loại mã số HS đối với hàng hóa hưởng ưu đãi thuế quan giữa Nước thành viên xuất khẩu và Nước thành viên nhập khẩu.

Tổng cục đã gửi văn bản số 6365/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009, số 738/TCHQ-GSQL ngày 20/2/2012 và 158/GSQL-TH ngày 28/3/2012 hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện thống nhất trong trường hợp có sự khác biệt về mã số HS ghi trên C/O với các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan.

Do vậy, đề nghị đơn vị thực hiện theo các quy định và hướng dẫn nêu trên để xem xét, xử lý vướng mắc tại công văn 378/HQĐNg-TXNK dẫn trên. Trường hợp hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ quy định tại Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA (không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ) thì chấp nhận C/O cho hưởng ưu đãi.

Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 185/GSQL-TH ngày 15/03/2013 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.625

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248