Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1849/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế hàng tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1849/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 08/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1849/TCHQ-KTTT
v/v hoàn thuế hàng TN-TX 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thiên Hà
(86/52A (lầu 1) Cách Mạng Tháng 8, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ)
- Cục Hải quan An Giang

  

Trả lời công văn số 11/CV-TH.2008 của Công ty CP TM Thiên Hà về vướng mắc việc thanh toán hàng bằng tiền mặt nên chưa được Cục Hải quan An Giang xét hoàn thuế mặt hàng cát vàng thiên nhiên nhập khẩu từ Campuchia (theo các hợp đồng số 002/TH-FKC/2008 ngày 1/11/2008; số 003/TH-FKC/2008 ngày 18/11/2008 và số 001/TH-FKC/2008 ngày 20/11/2008) đã tái xuất sang Singapore, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật Quản lý thuế; Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; điểm 2.2, điểm 3.2 mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan An Giang căn cứ quy định về phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau quy định tại các văn bản trên để thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với các lô hàng cát vàng thiên nhiên nhập khẩu từ Campuchia tái xuất sang Singapore, nếu kết quả xác định hàng nhập khẩu đã thực tái xuất khẩu; trừ việc không thanh toán quá ngân hàng cho hàng xuất khẩu, các giấy tờ, hồ sơ còn lại khác đáp ứng quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC thì làm thủ tục hoàn thuế cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần thương mại XNK Thiên Hà, Cục Hải quan An Giang biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1849/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế hàng tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


963
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129