Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1834/TCHQ-GSQL về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1834/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1834/TCHQ-GSQL
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu  

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan: Vụ Pháp chế, KTTT, HTQT, Cục KTSTQ, ĐTCBL, Thanh tra, Viện nghiên cứu Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh.

 

Trước đây, Tổng cục Hải quan đã đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. Nội dung Quy trình này được soạn thảo phù hợp với dự thảo Thông tư chung hướng dẫn về thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế, Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (Quy trình 874 và dự thảo bổ sung sửa đổi Quy trình 874) và một số văn bản pháp luật có liên quan khác. Theo dự kiến, Quy trình kiểm tra xuất xứ sẽ được ban hành đồng thời hoặc ngay sau khi ban hành Thông tư hướng dẫn về thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế.

Tính đến thời điểm này, Thông tư hướng dẫn về thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế vẫn chưa được ban hành do phải trải qua nhiều lần bổ sung sửa đổi và phải thực hiện đúng thủ tục về ban hành văn bản pháp luật trong nước. Sau khi tiếp thu, tổng hợp ý kiến tham gia và tổng hợp một số vướng mắc của các đơn vị, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh theo nội dung bổ sung sửa đổi của các văn bản pháp luật có liên quan, Tổng cục Hải quan đã chỉnh sửa dự thảo Quy trình kiểm tra xuất xứ theo hướng:

- Rút ngắn nội dung hướng dẫn chi tiết về xác nhận trước xuất xứ. Nội dung này đã được quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế.

- Bỏ phần kiểm tra xuất xứ trong quá trình kiểm tra sau thông quan, vì kiểm tra xuất xứ chỉ là một phần việc trong nghiệp vụ KTSTQ; không phải trường hợp nào cũng cần kiểm tra xuất xứ; khi cần thì có thể kiểm tra hồ sơ, kiểm tra C/O và hàng hóa (nếu còn điều kiện) như trong quá trình thông quan.

- Việc kiểm tra xuất xứ tại cơ quan Hải quan chủ yếu gồm:

+ Kiểm tra xuất xứ khi kiểm tra sơ bộ hồ sơ hải quan.

+ Kiểm tra xuất xứ khi kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan.

+ Kiểm tra xuất xứ khi kiểm tra thực tế hàng hóa.

+ Xử lý kết quả kiểm tra.

+ Điều tra xác minh C/O.

+ Trường hợp muốn hưởng ưu đãi đặc biệt phải kiểm tra kỹ C/O.

Để hoàn chỉnh Quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, đề nghị các đơn vị gửi ý kiến tham gia về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) trước ngày 15/04/2009 bằng fax và gửi bưu điện (địa chỉ liên lạc của Vụ Giám sát quản lý: fax: 04.38725909, tel: 04.38720121, e-mail: tuanaa@customs.gov.vn, ngoclth@customs.gov.vn).

Tài liệu gửi kèm theo gồm: bản dự thảo Quyết định ban hành và Quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1834/TCHQ-GSQL về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


868
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77