Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1830/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1830/TCHQ-KTTT
V/v: Báo cáo tình hình thu phí, lệ phí hải quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Báo Thanh niên ra ngày thứ tư, 04/5/2005 có đăng bài “Cước phí đè doanh nghiệp” bài báo có nêu việc thu lệ phí hải quan, trong đó có khoản lệ phí “giao dịch hải quan” và việc bán sai giá tờ khai hàng hóa XNK. Khoản lệ phí và bán tờ khai hàng nêu trên trái với quy định của ngành hải quan.

Để chấn chỉnh và đưa việc thu phí và lệ phí hải quan và bán tờ khai hàng hóa XNK đúng quy định. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu kiểm tra việc thu phí, lệ phí hải quan và bán tờ khai hàng hóa XNK tại Chi cục Hải quan, xử lý nghiêm các trường hợp có sai phạm. Rà soát lại các loại phí, lệ phí và mức thu hiện hành, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý sai phạm và rà soát lại các khoản thu phí, lệ phí về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) trước ngày 31/5/2005./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu: VP (2), KTTT (4)
- Vụ GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1830/TCHQ-KTTT ngày 12/05/2005 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo tình hình thu phí, lệ phí hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!