Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 182/TCT-CS về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gia công hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 182/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/TCT-CS
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với gia công hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3707/CT-TTr2 ngày 25/6/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam. Tiếp theo công văn số 1181/TCT-CS ngày 04/4/2012, căn cứ báo cáo và đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 5564/CT-TTr2 ngày 24/10/2012 và công văn số 3707/CT-TTr2 nêu trên, căn cứ kết quả buổi làm việc giữa Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam ngày 30/11/2012, căn cứ báo cáo của Công ty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam tại công văn số ACC06/USV ngày 21/12/2012, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh thu nhập chịu thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đổi với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

Căn cứ Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam điều chỉnh doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN và thuế TNDN phải nộp đối với việc mua một số nguyên, phụ liệu tại Việt Nam để sản xuất gia công hàng xuất khẩu cho Công ty mẹ là doanh nghiệp ở nước ngoài.

2. Về kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT: Nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 5564/CT-TTr2 ngày 24/10/2012 và công văn số 3707/CT-TTr2 ngày 25/6/2012.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết, căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH United Sweethearts Việt Nam (đường 10, KCN Nhơn Trạch 1, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 182/TCT-CS về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gia công hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.795

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241