Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1819/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác giá tính thuế

Số hiệu: 1819/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1819/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC GIÁ TÍNH THUẾ

Kính gửi:  Cục hải quan Hà Giang

 

Qua xem xét dữ liệu GTT22, tại Chi cục Hải quan Thanh Thủy – Cục Hải quan Hà Giang, việc cập nhật dữ liệu và tham vấn giá chưa đáp ứng được yêu cầu công tác trị giá theo quy định. Cụ thể như sau:

- Đơn giá khai báo, đơn giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc về nhưng lại khai báo theo đơn vị tính là đồng Việt Nam (VND).

- Một số mặt hàng không thuộc diện khai báo tờ khai trị giá phải đưa vào "phương pháp khác" thì lại đưa vào phương pháp "áp giá tối thiểu", ví dụ: mặt hàng sắt Silic tại tờ khai số: 104/NKD ngày 29/3/2006.

- Một số mặt hàng có giá quá thấp so với dữ liệu nhưng vẫn không đưa vào diện tham vấn và xác định lại giá, ví dụ: mặt hàng vải tại tờ khai số: 110/NKD ngày 01/4/2006 có giá từ 0,15 USD/m đến 0,3 USD/m.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang cử cán bộ xuống ngay Chi cục Hải quan Thanh Thủy để kiểm tra việc cập nhật, tham vấn và xác định giá theo đúng quyết định số: 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục Hải quan, báo cáo về Tổng cục những việc đã nêu trên và có biện pháp khắc phục sớm đối với công tác trị giá tính thuế tại Chi cục Hải quan Thanh Thủy.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1819/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác giá tính thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.198
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6