Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1814/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế nợ thuế

Số hiệu: 1814/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1814/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ GIẢI TỎA CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty SX-XNK công nghiệp Phú Yên
Số 04 Lê Lợi – Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên

 

Phúc đáp công văn số 46 XNK.CN ngày 12/04/2006 của Công ty SX-XNK Công nghiệp Phú Yên về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế nợ thuế của tờ khai 40/NKD ngày 12/03/1996 tại Chi cục Hải quan Phú Yên – Cục Hải quan Tỉnh Bình Định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nếu Công ty chỉ có khoản nợ thuế cưỡng chế của tờ khai trên, thuộc đối tượng được xóa nợ thuế theo Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999 của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được hưởng thời hạn nộp thuế bình thường và không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế đến này 31/07/2006.

Yêu cầu Cục Hải quan Tỉnh Bình Định và Công ty đối chiếu Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999 của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để hoàn thiện hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan xử lý dứt điểm số nợ thuế nêu trên của Công ty trước ngày 30/05/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty SX-XNK Công nghiệp Phú Yên, Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1814/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211