Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1810/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý xóa nợ truy thu

Số hiệu: 1810/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1810/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

 VỀ VIỆC XỬ LÝ XÓA NỢ TRUY THU

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ xin xóa nợ thuế truy thu mặt hàng sợi acrylic nhập khẩu có tờ khai đăng ký trước ngày 15/8/1998 theo Thông tư số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/1/1999 của một số doanh nghiệp và báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn. Tuy nhiên, do sự việc phát sinh đã lâu, hồ sơ do doanh nghiệp và báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn gửi không đầy đủ nên Tổng cục Hải quan chưa có đủ căn cứ báo cáo Bộ Tài chính xử lý.

Để có cơ sở trình Bộ Tài chính xử lý dứt điểm, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra, rà soát lại các trường hợp nợ thuế truy thu mặt hàng sợi acrylic nhập khẩu có tờ khai đăng ký trước ngày 15/8/1998, đối chiếu với các quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục tại Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/1/1999 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và công văn số 3893/TCHQ-KTTT ngày 19/8/2004 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) trước ngày 10/5/2006.

Theo hướng dẫn trên, ngoài Cục Hải quan Lạng Sơn, Cục Hải quan địa phương nào có phát sinh nợ thuế truy thu mặt hàng sợi acrylic thì có báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 10/5/2006 để tổng hợp xử lý chung.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1810/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý xóa nợ truy thu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250