Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 181/PTPL-NV phân loại mặt hàng đèn Compact và đèn LED do Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 181/PTPL-NV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Huân
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/PTPL-NV
V/v phân loại mặt hàng đèn Compact và đèn LED

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Đ/c Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Ngày 15/02/2012, Trung tâm Phân tích phân loại nhận được công văn số 45/TCHQ/PTPLHCM ngày 14/02/2012 của Chi nhánh Trung tâm phân tích phân loại tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc "phân loại mặt hàng đèn LED và đèn Compaq". Về việc này, Trung tâm Phân tích phân loại (Trung tâm) xin được báo cáo như sau:

1. Đèn Compact:

Khảo sát mẫu thực tế trên thị trường và tham khảo tài liệu trên mạng, đèn compact (loại có gắn chấn lưu bên trong) là đèn phóng (Discharge lamp). Loại đèn này có phần chấn lưu gắn liền không thể tách rời khỏi đèn, chúng được hàn và gắn chặt bằng keo phía trong phần đuôi đèn (tạo thành một khối tích hợp dùng cho mục đích tạo nguồn phát ánh sáng nhìn thấy). Để đèn có thể định vị và phát sáng được nó còn phải được lắp vào đế hoặc giá đèn chiếu sáng (đó chính là light fitting cho đèn compact).

Theo chú giải chi tiết nhóm 94.05, các mặt hàng đèn và bộ đèn thuộc nhóm này được trang bị kèm với các chi tiết như giá đỡ đèn, công tắc, ổ cắm, biến áp, v.v. Tham khảo trích dẫn nội dung tiếng Anh nhóm 94.05: "Electrical lamps and lighting fittings of this heading may be equipped with lamp-holders, switches, flex and plugs, transformers, etc., or, as in the case of fluorescent strip fixtures, a starter or a ballast", như vậy có thể hiểu mặt hàng "đèn và bộ đèn" thuộc nhóm 94.05 bao gồm nguồn phát ánh sáng và các phụ kiện khác để gắn đèn vào (light filling) ví dụ giá đỡ, chân đế, công tắc, biến áp, tắc te, chấn lưu, … để tạo thành bộ đèn.

Ngoài ra, theo chú giải loại trừ (h) của nhóm 94.05, nhóm này không bao gồm các loại bóng đèn phóng thuộc nhóm 85.39. Trong khi đó mặt hàng đèn compact (loại có tích hợp chấn lưu bên trong) nêu trên chỉ là bóng đèn phòng, không phải là "đèn và bộ đèn" (lamp and lighting fitting) thuộc nhóm 94.05.

Nếu hiểu đơn thuần theo từng câu chữ, mã số 8539.39.10 chỉ là "Ống cho đèn huỳnh quang dạng compact" (Tubes for compact fluorescent lamps) thì cũng không chính xác vì mặt hàng "Ống cho đèn huỳnh quang dạng compact" chưa thể phát ra ánh sáng khi cấp điện, chưa mang đặc trưng cơ bản của nguồn phát sáng nên không thể phân loại vào phân nhóm 1 gạch 8529.3X - "Đèn phóng, trừ đèn tia cực tím" (Discharge lamps, other than ultra-violet lamps), mà mặt hàng này được phân loại vào phân nhóm quy định cho bộ phận của bóng đèn (mã số 8539.90.xx.). Với các phân tích như trên, Trung tâm nhận thấy, mặt hàng đèn compact (loại có tích hợp chấn lưu bên trong) được phân loại vào nhóm 85.39 là hợp lý.

Tham khảo quan điểm phân loại của Hải quan Mỹ, Biểu thuế quan Ấn Độ, mặt hàng bóng đèn compact (có cả ống thủy tinh và ballast điện tử) cũng được phân loại vào nhóm 85.39, phân nhóm 8539.31. Tham khảo ý kiến phân loại của Hải quan EU, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) thì mặt hàng tương tự được phân loại vào nhóm 85.39. (có tài liệu tham khảo kèm theo).

2. Đèn LED:

Đây là loại đèn được cấu tạo từ rất nhiều đi ốt phát quang (LED) để tạo nên một nguồn sáng phục vụ nhiều mục đích như chiếu sáng, trang trí, báo hiệu, v.v. Loại đèn này có rất nhiều hình dạng, cấu tạo khác nhau, có loại có hình dáng như đèn compact có thể lắp vào đui đèn như của đèn compact, có loại lại giống như đèn huỳnh quang dạng ống thẳng có thể lắp vào máng đèn của đèn huỳnh quang dạng ống thẳng để phát sáng; nhưng cũng có loại có thành phần đèn LED (trên thị trường Việt Nam đều gọi chung tất cả các loại là đèn LED) lại được thiết kế gồm có các đi-ốt phát quang (đèn LED), chân đế, chóa, dây cắm, phích cắm điện, bộ điều chỉnh cường độ sáng, độ nhấp nháy, v.v. Như vậy xét về cấu tạo mặt hàng đèn LED này có loại có thể coi là "đèn và bộ đèn" theo quy định phân loại của chú giải HS. Theo quan điểm của Trung tâm, việc phân loại phụ thuộc vào hình dáng và cấu tạo của mẫu hàng hóa thực tế. Đối với mặt hàng đèn LED có hình dạng tương tự bóng đèn huỳnh quang hoặc bóng đèn dây tóc truyền thống, tham khảo ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới mặt hàng này được phân loại vào phân nhóm 8543.70 quy định đối với dạng mặt hàng chưa được chi tiết ở nơi khác (thuế suất 0%), tuy nhiên, tham khảo ý kiến phân loại của đa số hải quan các nước, áp dụng quy tắc 1, 4, và 6, Trung tâm cho rằng phân loại vào nhóm 85.39 sẽ phù hợp hơn. (có tài liệu tham khảo kèm theo).

3. Kiến nghị:

a. Với loại đèn Compact: đề nghị Lãnh đạo Tổng cục giao Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị mẫu và tài liệu đưa ra hội đồng tư vấn phân loại để có kết luận cuối cùng về mã số.

b. Với đèn LED: đề nghị Lãnh đạo Tổng cục hướng dẫn phân loại thống nhất trong toàn ngành.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Văn Doanh(để báo cáo);
- Cục Thuế XNK (để trao đổi);
- Cục HQ Tp.Hồ Chí Minh (để trao đổi);
- Các chi nhánh TT PTPL (để trao đổi);
- Phòng TMXL (theo dõi, xử lý);
- Lưu: VT, TTPTPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 181/PTPL-NV phân loại mặt hàng đèn Compact và đèn LED do Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.277
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206