Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 181/GSQL-GQ2 về giám sát tiêu hủy phế thải do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 181/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/GSQL-GQ2
V/v giám sát tiêu hủy phế thải

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:  Cục Hải quan Đồng Nai

Cục Giám sát Quản lý đã nhận được công văn số 428/HQĐNa-GSQL ngày 28/03/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai báo cáo vướng mắc thủ tục giám sát đối với phế thải theo hướng dẫn tại công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2011 của Tổng cục Hải quan; về vấn đề này, Cục Giám sát Quản lý có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Cục Hải quan Đồng Nai phản ánh, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo. Khi có ý kiến của Bộ, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Khi chưa có văn bản hướng dẫn mới, thủ tục giám sát tiêu hủy đối với phế thải thực hiện theo công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2011 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát Quản lý thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 181/GSQL-GQ2 về giám sát tiêu hủy phế thải do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.857

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182