Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1790/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc về giá trị hải quan nhập khẩu đối với mặt hàng cá nục hoa nguyên con đông lạnh do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1790/TXNK-TGHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 29/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về giá trị hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Thiên Phúc Foods.
(Địa chỉ: số 46/6 Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 15/HQ ngày 16/5/2017 của Doanh nghiệp tư nhân Thiên Phúc Foods (sau đây gọi tắt Doanh nghiệp) đề nghị xem xét vướng mắc về trị giá hải quan nhập khẩu đối với mặt hàng cá nục hoa nguyên con đông lạnh. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan. Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra trị giá khai báo trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định tại Điều 25, Điều 142, Điều 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của B Tài chính, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 và khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, bác bỏ, xác định trị giá khai báo và ấn định thuế theo quy định. Trường hợp Công ty không đồng ý với kết quả ấn định của cơ quan hải quan thì được quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Doanh nghiệp tư nhân Thiên Phúc Foods được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1790/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc về giá trị hải quan nhập khẩu đối với mặt hàng cá nục hoa nguyên con đông lạnh do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253