Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1786/TCHQ-KTTT về việc xử lý vướng mắc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1786/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 03/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1786/TCHQ-KTTT
V/v xử lý vướng mắc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 276/HQBD-NV ngày 12/02/2009 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế; Sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (công văn số 594/HQBD-NV ngày 19/3/2009), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, thì trường hợp Dự án ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/01/2006, sau đó chuyển đổi địa điểm, thay đổi tên và chủ sở hữu doanh nghiệp và đã thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ chế độ quy định, xác định, nếu Dự án của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cuối cùng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I và Phụ II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, thì hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế theo quy định. Trường hợp không thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư, thì không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết, thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1786/TCHQ-KTTT về việc xử lý vướng mắc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


940
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49