Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1785/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1785/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1785/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Về việc thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo, hướng dẫn Doanh nghiệp kinh doanh cảng tại Cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Xanh VIP và các Chi cục Hải quan trực thuộc tiếp tục thực hiện đúng các quy định tại Quyết định 2495/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan cho đến khi văn bản thay thế Quyết định 2495/QĐ-TCHQ được ban hành và có hiệu lực.

Tổng cục Hải quan thông báo đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để p/h t/h);
- Cục CNTT & TK HQ (để theo dõi);
- Cty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ (để t/h);
- Cty CP Cảng Xanh VIP (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1785/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103