Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1779/QLCL-CL1 triển khai Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1779/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 26/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1779/QLCL-CL1
V/v: Triển khai thực hiện Thông tư 55

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Trả lời công văn số 248/TTCL3-CL1 ngày 19/9/2011 của Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 về việc triển khai thực hiện Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT , Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Mẫu Giấy chứng nhận CL, ATTP quy định tại Phụ lục 11 Thông tư 55 đã ghi rõ tại phần ghi chú “Cơ quan kiểm tra chỉ chứng nhận những nội dung kiểm tra thực tế khi cấp Giấy chứng nhận, phần không thực hiện phải gạch ngang (Strikethrough)” . Do vậy, đối với lô hàng chỉ kiểm tra hồ sơ và Giấy chứng nhận cấp cho lô hàng được gạch ngang nội dung 2 và 3 trong Mục II. Chứng nhận.

2. Khoản 3 Điều 27. Yêu cầu đối với Giấy chứng nhận, chứng thư:

- Giấy chứng nhận CL, ATTP/chứng thư có quốc huy chỉ cấp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào các thị trường bắt buộc phải kiểm tra, chứng nhận bởi Cục (theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu hoặc quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

- Lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản đã thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 2985/QĐ-BNN-QLCL có kết quả đạt yêu cầu được Giấy chứng nhận CL, ATTP theo mẫu ban hành kèm theo Phụ lục 11 Thông tư 55.

3. Đối với cơ sở có lô hàng bị Cơ quan kiểm tra trong nước bị phát hiện không đạt về chỉ tiêu CL, ATTP, cơ sở sẽ không bị áp dụng chế độ kiểm tra chặt đối với lô hàng xuất khẩu theo quy định tại Khoản 3 Điều 25. Tuy nhiên, trường hợp Cơ sở có từ 6 (sáu) lô hàng trở lên trong 3 (ba) tháng bị Cơ quan kiểm tra phát hiện vi phạm về chỉ tiêu ATTP theo quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu, Trung tâm vùng có văn bản báo cáo về Cục và Cơ quan Trung bộ để thực hiện kiểm tra đột xuất đối với cơ sở về điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Thông tư 55.

4. Về kiến nghị của Trung tâm vùng 3 liên quan đến số mẫu kiểm tra ngoại quan:

4.1. Theo quy định tại Quyết định số 3535/QĐ-BNN-QLCL , chỉ tiêu chỉ định kiểm tra về ngoại quan đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu là bao gói, ghi nhãn. Do vậy, việc thực hiện kiểm tra ngoại quan đối với các lô hàng xuất khẩu có yêu cầu số mẫu kiểm tra lớn theo quy định tại Thông tư 55 là hoàn toàn khả thi.

4.2. Việc kiểm tra ngoại quan đối với các lô hàng xuất khẩu có mẫu kiểm tra lớn theo quy định tại Thông tư 55 như sau:

- Kiểm tra viên thực hiện kiểm tra trong kho bảo quản lô hàng nội dung bao gói, ghi nhãn đối với các đơn vị bao gói lớn (thùng carton).

- Kiểm tra ngoại quan đối với các đơn vị bao gói nhỏ: kiểm tra viên lựa chọn các bao gói lớn là đại diện cho các lô hàng sản xuất của lô hàng xuất khẩu (theo ngày sản xuất hoặc loại sản phẩm). Số lượng các bao gói lớn tương ứng với số mẫu được lấy ra để kiểm tra bên ngoài kho bảo quản do kiểm tra viên quyết định và không lớn hơn số lượng mẫu dự kiến kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan theo quy định tại khoản 2 Mục 5 Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư 55.

- Biên bản kiểm tra lô hàng thể hiện kết quả các mẫu đã được kiểm tra viên kiểm tra đồng thời chỉ tiêu ngoại quan và cảm quan.

Yêu cầu đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó CT Trần Bích Nga (để biết);
- Cơ quan Trung bộ, Nam bộ;
- Trung tâm vùng 1, 2, 4, 5, 6 (để t/h);
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1779/QLCL-CL1 triển khai Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.738

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226