Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1772/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan Bình Dương đối với những lô hàng nhập khẩu bột sữa hiệu Mead Johnson của Công ty phân phối Tân Tiến

Số hiệu: 1772/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1772/TCHQ-KTTT
V/v: thực hiện xác định trị giá tính thuế
theo Nghị định số 155 và Thông tư số 113

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bình Dương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số BMS L 27032006 đề ngày 27 tháng 3 năm 2006 của Công ty Bristol Myers Squibb (Singapore) khiếu nại việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan Bình Dương đối với những lô hàng nhập khẩu bột sữa hiệu Mead Johnson của Công ty phân phối Tiên Tiến. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương thực hiện xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu và tính thuế nhập khẩu đúng quy định, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn và giải thích cách tính thuế cũng như phương pháp xác định trị giá tính thuế phù hợp khi kinh doanh nghiệp nhập khẩu yêu cầu. Cơ quan Hải quan chỉ có quyền xác định trị giá tính thuế theo quy định tại khoản 6, Điều 15, Nghị định số 155/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1772/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan Bình Dương đối với những lô hàng nhập khẩu bột sữa hiệu Mead Johnson của Công ty phân phối Tân Tiến

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209