Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1771/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế sợi nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1771/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1771/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế sợi NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 627/HQTP.TGTT ngày 25/2/2005 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục đồng ý với ý kiến của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện khai tờ khai trị giá theo đúng hướng dẫn tại công văn số 191/TCHQ-KTTT ngày 13/01/2004 và công văn số 1601/TCHQ-KTTT ngày 12/4/2004, tuy nhiên việc xác định trị giá vẫn phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư 118/TT/BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến trả lời cụ thể khiếu nại của hai công ty TNHH Hưng quang và Công ty TNHH dịch vụ Tân sao sáng, để công ty được rõ.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo tổng cục
- Lưu VP-KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1771/TCHQ-KTTT về việc giá tính thuế sợi nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.751
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196