Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 176/GSQL-TH về hàng đã làm thủ tục xuất khẩu gửi kho ngoại quan, nhập khẩu trở lại nội địa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 176/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/GSQL-TH
V/v hàng đã làm thủ tục XK gửi kho ngoại quan, NK trở lại nội địa

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Mol Logistics Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN)

Trả lời công văn số 001/2011/MLG-PLT của Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Mol Logistics Việt Nam về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu từ kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan được quy định tại Điều 55 của Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Đề nghị Chi nhánh giao dịch Công ty căn cứ hướng dẫn trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Chi nhánh giao dịch Công ty TNHH Mol Logistics Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 176/GSQL-TH về hàng đã làm thủ tục xuất khẩu gửi kho ngoại quan, nhập khẩu trở lại nội địa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.983

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75