Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1758/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về thủ tục hóa đơn trong trường hợp xuất khẩu ủy thác

Số hiệu: 1758/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1758/TCT-PCCS
V/v: Đăng ký sử dụng hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Phú Yên 

Trả lời công văn số 112/CT-AC ngày 23/01/2006 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in đối với các Xã viên Hợp tác xã, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn giải trình: Hợp tác xã vận tải cơ giới đường bộ Tuy Hòa là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chuyên cung ứng các đơn vị hỗ trợ cho các Xã viên Hợp tác xã để hưởng tiền dịch vụ. Hiện nay, Hợp tác xã có một số lượng các loại xe ôtô được giao khoán lại cho các Xã viên trực tiếp kinh doanh và trực tiếp kê khai nộp thuế (các Xã viên được cấp mã số thuế phụ 13 số).

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn thì Cục Thuế tỉnh Phú Yên xem xét chấp thuận để Hợp tác xã vận tải cơ giới đường bộ Tuy Hòa đứng ra đăng ký sử dụng hóa đơn tự in cho các Xã viên Hợp tác xã bao gồm: đăng ký mẫu thống nhất, ký hiệu, số thứ tự phải được in sẵn và thay đổi cho phù hợp với từng Xã viên. Các Xã viên hợp tác xã có trách nhiệm quản lý và sử dụng hóa đơn tự in đúng theo quy định hiện hành, vi phạm sẽ bị xử lý theo Luật định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1758/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về thủ tục hóa đơn trong trường hợp xuất khẩu ủy thác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211