Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1758TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1758TCHQ-KTTT
V/v: Nhập khẩu hàng hóa.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Tổng cục kỹ thuật - Bộ Công an

Trả lời công văn số 201/E15(PI) ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Tổng cục kỹ thuật - Bộ Công an về việc xử lý thuế nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất đối với lô hàng là thiết bị điện tử phục vụ hội thảo của Ban cơ yếu - Bộ Công an; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3 Mục III, Phần C Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Trường hợp hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm xuất – tái nhập hoặc tạm nhập – tái xuất thì thời hạn nộp thuế là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn của cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm xuất – tái nhập hoặc tạm nhập – tái xuất (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn) theo quy định của Bộ Thương mại.

Đối với trường hợp của Tổng cục kỹ thuật - Bộ Công an đã mở tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch số 38/tạm nhập ngày 6/5/2005 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Bưu điện thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội nhập khẩu các thiết bị điện tử cho hội thảo và giới thiệu trình diễn thử nghiệm một số sản phẩm, sau khi hội thảo kết thúc sẽ tái xuất trong thời gian 25 (hai lăm) ngày, là không phù hợp với quy định nêu trên. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho Tổng cục kỹ thuật - Bộ Công an tổ chức hội thảo đạt kết quả cao, đồng thời tránh sự phiền hà trong việc nộp thuế, hoàn thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất của Tổng cục kỹ thuật – Bộ Công an nói trên. Tổng cục Hải quan đồng ý cho Tổng cục kỹ thuật - Bộ Công an tạm thời chưa phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch nói trên trong thời gian 25 (hai lăm) ngày như Tổng cục kỹ thuật đã đề xuất. Với điều kiện khi tái xuất phải đảm bảo đúng các thiết bị, máy móc đã nhập khẩu.

Cục Hải quan Hà Nội làm thủ tục nhập khẩu và theo dõi, quản lý chặt chẽ đảm bảo khi Tổng cục kỹ thuật - Bộ Công an tái xuất lô hàng đúng với hàng hóa đã nhập khẩu, đồng thời đúng thời gian tạm nhập đã cam kết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng cục kỹ thuật - Bộ Công an và Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Lưu VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1758 TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất đối với lô hàng là thiết bị điện tử phục vụ hội thảo của Ban cơ yếu - Bộ Công an

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!