Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1746/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc rút kinh nghiệm về xử lý truy thu thuế

Số hiệu: 1746/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1746/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN 

 VỀ VIỆC RÚT KINH NGHIỆM VỀ XỬ LÝ TRUY THU THUẾ

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trong quá trình xử lý hồ sơ xóa nợ thuế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan thấy có nhiều trường hợp dẫn đến truy thu thuế nguyên nhân không do lỗi của doanh nghiệp mà do lỗi chủ quan của cán bộ công chức hải quan như trình độ nhận thức còn yếu, chưa nghiên cứu kỹ chính sách chế độ, chưa cập nhật đầy đủ văn bản trong khi biểu thuế hoặc bảng giá tính thuế đã quy định rõ mức thuế suất hoặc mức giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu; hoặc có trường hợp do cán bộ công chức hải quan cố tình làm trái với văn bản chính sách, chế độ. Trách nhiệm khi xảy ra vụ việc trên một phần do công chức hải quan trực tiếp, nhưng một phần cũng do lãnh đạo tại đơn vị chưa có biện pháp quản lý, nhắc nhở do đó cán bộ lãnh đạo đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc phải truy thu thuế.

Để rút kinh nghiệm và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1) Đối với các trường hợp có nguyên nhân dẫn đến truy thu thuế là do chủ quan của cán bộ hải quan, khi kiểm tra, hoàn tất hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan, đề nghị các đơn vị phải gửi kèm theo biên bản kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ công chức có liên quan. Đồng thời, phải tổ chức họp rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị.

2) Để tránh xảy ra sai sót tương tự, Tổng cục Hải quan yêu cầu mỗi cán bộ, công chức hải quan khi thực hiện nhiệm vụ cần nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, cập nhập kịp thời văn bản hướng dẫn, nghiên cứu kỹ chính sách chế độ, kiểm tra kỹ hồ sơ, mặt hàng nhập khẩu, quán triệt quy trình nghiệp vụ thủ tục hải quan để đảm bảo thu đủ thuế, đúng quy định.

3) Từ năm 2006 trở đi, theo quy định của Luật Hải quan và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với những trường hợp để phát sinh phải truy thu thuế nguyên nhân không do lỗi của doanh nghiệp mà do lỗi chủ quan của cán bộ công chức hải quan thì cán bộ, công chức Hải quan và đơn vị có liên quan phải chịu bồi thường thiệt hại vật chất cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nộp đủ thuế truy thu theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức hải quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1746/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc rút kinh nghiệm về xử lý truy thu thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7