Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1741/TCHQ-KTTT về việc trị giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1741/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 02/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1741/TCHQ-KTTT
V/v Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 166/HQHG-NV ngày 19/3/2009 của Cục Hải quan Hà Giang về việc sửa đổi danh mục dữ liệu giá mặt hàng trọng điểm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc sửa đổi mức giá mặt hàng trọng điểm Bột đao ướt tại công văn số 166/HQHG-NV ngày 19/3/2009 của Cục Hải quan Hà Giang nhưng lại có hiệu lực hồi tố từ ngày 23/02/2009 là không phù hợp với quy định tại Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

- Về mức giá: Hiện nay trên hệ thống GTT 22 có nhiều mức giá khai báo ở mức 3.500đ/kg tương đương với 0,2 USD/kg. Mức giá này cũng phù hợp với giá bán thị trường nội địa do Cục Thuế TP. Hà Nội cung cấp giao động từ 6.000đ đến 6.500đ/kg. Như vậy, mức giá điều chỉnh 3.050đ/kg của Cục Hải quan Hà Giang là không phù hợp vì mức giá điều chỉnh thấp hơn giá khai báo.

Chưa tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo hoặc bác bỏ nhưng xác định trị giá chưa đúng quy định đối với các lô hàng Bột đao ướt đăng ký từ ngày 10/02/2009 đến nay.

Từ những bất cập nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang:

1- Huỷ bỏ mức giá mặt hàng Bột đao ướt tại công văn số 166/HQHG-NV ngày 19/3/2009 đồng thời xây dựng lại mức giá mặt hàng Bột đao ướt trên cơ sở giữ nguyên mức giá đã quy định tại công văn số 43/HQHG-NV ngày 04/02/2009.

2- Tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá các lô hàng Bột đao ướt từ ngày 10/02/2009 theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá trên cơ sở giá khai báo là 3.500đ/kg.

3- Tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị về công tác kiểm tra, xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm không phù hợp với dữ liệu có sẵn theo hướng dẫn tại Quyết định số 1102/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

4- Báo cáo kết quả thực hiện những nội dung trên về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) trước ngày 06/4/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1741/TCHQ-KTTT về việc trị giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


978
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49