Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 174/TĐC-QLCLHH kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Số hiệu: 174/TĐC-QLCLHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 16/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/TĐC-QLCLHH
V/v Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 245/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 1 năm 2009 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng, VSATTP hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đã quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải đảm bảo các quy định liên quan về kiểm dịch động thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn, chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi thông quan.

2. Về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 (hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Như vậy hàng hóa nhập khẩu để bán tại các cửa hàng miễn thuế cho khách xuất cảnh hay khách nhập cảnh nếu thuộc nhóm 2 thì phải chịu sự kiểm tra về chất lượng của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi thông quan theo quy định.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Quý Tổng cục biết và thực hiện.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&CN (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLCLHH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 174/TĐC-QLCLHH kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144