Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 174/GSQL-TH hướng dẫn thủ tục đại lý hải quan đối với Công ty cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 174/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 13/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục đại lý hải quan đối với Công ty CP dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Ngày 01/03/2013 Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 0103/2013/CV-OP/TNN của Công ty cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN về việc hướng dẫn hoạt động đại lý Hải quan (công văn này cũng được Công ty gửi cho Cục Hải quan TP Hải Phòng), Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng:

1. Hướng dẫn Công ty cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN gửi hồ sơ thông báo đủ điều kiện làm đại lý hải quan theo quy định tại Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ và Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính để xem xét và thông báo xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan (nếu đủ điều kiện);

2. Rà soát lại hoạt động của các đại lý hải quan trên địa bàn để xử lý đối với các đại lý hoạt động không đúng các quy định tại Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ và Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Công ty CP dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN
(Đ/c: Phòng 602 - Tòa nhà DG - Số 15 Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng);
- Lưu: VT, TH (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 174/GSQL-TH ngày 13/03/2013 hướng dẫn thủ tục đại lý hải quan đối với Công ty cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217