Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1735/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc giá tính thuế và khai báo tờ khai trị giá đối với hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch

Số hiệu: 1735/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1735/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ VÀ KHAI BÁO TỜ KHAI TRỊ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số: 914/HQTP-TGTT ngày 27/3/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác định giá tính thuế và khai báo tờ khai trị giá đối với hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số: 4028/BTC-TCHQ ngày 28/3/2006; công văn số: 1009/TCHQ-KTTT ngày 14/3/2006.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

- Về khai báo tờ khai trị giá: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số: 1009/TCHQ-KTTT ngày 14/3/2006 của Tổng cục Hải quan.

- Về áp giá tính thuế: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 công văn số: 4028/BTC-TCHQ ngày 28/3/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1735/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc giá tính thuế và khai báo tờ khai trị giá đối với hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210