Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1730/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1730/TCHQ-TXNK
V/v điều chỉnh mã số đối với lô hàng đường lactose

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần công nghiệp Masan
(Lô 6, KCN Tân Đông Hiệp A, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 2212/CV-MSI 2010 ngày 22/12/2010 của Công ty cổ phần công nghiệp Masan về việc xin điều chỉnh mã số tính thuế và hoàn trả số tiền thuế nộp thừa đối với 05 lô đường lactose nhập khẩu theo các tờ khai số 3194/NĐT-SX ngày 08/9/2008, 3454/NĐT-SX ngày 25/09/2008, 4030/NĐT-SX ngày 10/11/2008, 191/NĐT-SX ngày 19/01/2009, 327/NĐT-SX ngày 13/02/2009 tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (Chi Cục Hải quan KCN Sóng Thần); Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề khai bổ sung hồ sơ hải quan:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật quản lý thuế; mục 4.1, điểm 4, mục I, phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính; Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số 587/HQBD-TXNK ngày 09/3/2011 thì trường hợp của Công ty cổ phần công nghiệp Masan không đáp ứng điều kiện khai bổ sung theo quy định vì đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

2. Về vấn đề khai sai mã số hàng hóa nhập khẩu:

Theo quy định tại Luật Hải quan; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp tự khai, tự nộp thuế và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của các nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, đã xuất trình.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 25 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp hàng hóa được thông quan trên cơ sở kết quả giám định thì kết quả giám định này được áp dụng cho các lô hàng của chính loại hàng đó, do các doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu sau đó tại cùng Chi cục hải quan.

Đối chiếu với quy định trên cùng hồ sơ do Công ty cung cấp và báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số 597/HQBD-TXNK ngày 09/3/2011 thì trường hợp của Công ty cổ phần công nghiệp Masan chưa đủ cơ sở để điều chỉnh lại mã số đối với 05 lô hàng đường đã nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần công nghiệp Masan được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1730/TCHQ-TXNK ngày 21/04/2011 về điều chỉnh mã số đối với lô hàng đường lactose do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.724

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!