Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 173/TXNK-PL về hồ sơ phân loại trước do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 173/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 23/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/TXNK-PL
V/v hồ sơ phân loại trước

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP thiết bị khoa học và đo lường SMICO
(271, Trường Chinh, TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1602-CV ngày 16.2.2012 của Công ty CP thiết bị khoa học và đo lường SMICO về phân loại xe chuyên dụng dự định nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11, Mục 2, Chương II, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có quy định về các trường hợp, hồ sơ, thủ tục và sử dụng kết quả phân loại trước khi hàng hóa nhập khẩu.

Đề nghị công ty nghiên cứu và nộp hồ sơ đúng theo quy định để được cơ quan hải quan xử lý, trả lời theo đúng quy định.

Trường hợp cần thông tin cụ thể chính xác về việc phân loại hàng hóa dự định nhập khẩu, Công ty có thể liên hệ trực tiếp với hải quan cửa khẩu nơi hàng dự định nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty CP thiết bị khoa học và đo lường SMICO biết. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL(3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 173/TXNK-PL về hồ sơ phân loại trước do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.699
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251