Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1729/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1729/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 575/HQĐL-NV ngày 08/10/2010, công văn số 710/HQĐL-NV ngày 30/11/2010 và công văn số 157/HQĐL-NV ngày 11/3/2010 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư, tiếp theo công văn số 951/TCHQ-TXNK ngày 07/3/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; khoản 7 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, thì: hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A hoặc B Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trong đó có: “Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc nêu tại điểm a khoản 7 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTCđược miễn thuế nhập khẩu.

Việc xác định linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm,… để lắp ráp hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc nhập khẩu, được căn cứ theo tài liệu thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất và phải phù hợp với nguyên tắc phân loại hàng hóa.

Trường hợp Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam nhập khẩu hàng hóa theo tờ khai số 89/NK/ĐT ngày 19/4/2010 và tờ khai số 13/NK/ĐT ngày 20/5/2010 là các cấu kiện làm bộ đỡ, giá đỡ lắp đặt thiết bị trong nhà xưởng, chi tiết, bộ phận để lắp đặt (như: thép định hình, cột, kèo, vì kèo, ổ trục,…) theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk tại công văn số 575/HQĐL-NV ngày 08/10/2010, tiếp theo công văn số 710/HQĐL-NV ngày 30/11/2010 và công văn số 157/HQĐL-NV ngày 11/3/2010 nêu trên để phục vụ cho dự án ưu đãi đầu tư Nhà máy Alumin thuộc Dự án Tổ hợp Bauxit- Nhôm Lâm Đồng không đáp ứng quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP và nguyên tắc phân loại hàng hóa do đó không được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1729/TCHQ-TXNK ngày 21/04/2011 về vướng mắc thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.286

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!