Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1728/TCHQ-TXNK về quyết toán thuế theo Điều 98 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1728/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/TCHQ-TXNK
V/v quyết toán thuế theo Điều 98 Thông tư số 194/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1257/HQHP-TXNK ngày 26/2/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, công văn số 446/HQLS-TXNK ngày 13/3/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc quyết toán thuế linh kiện nhập khẩu theo Điều 98 Thông tư số 194/2010/TT-BTC. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang rà soát, tổng hợp trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính, trong đó bao gồm nội dung vướng mắc tại Điều 98.

Trong thời gian chờ Thông tư được sửa đổi, ban hành, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quy định về quyết toán nêu tại Điều 98, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính và công văn số 1693/BTC-TCHQ ngày 31/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc quyết toán thuế theo Điều 98, Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

2. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan liên quan (Chi cục làm thủ tục nhập khẩu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan) phối hợp và rà soát để xác định trường hợp nhập khẩu hàng hóa khai báo, phân loại, tính thuế theo linh kiện, chi tiết rời nhưng Doanh nghiệp không thực hiện quyết toán theo quy định, trên cơ sở đó, tổ chức kiểm tra sau thông quan. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nhiều chuyến, làm thủ tục tại nhiều Chi cục thuộc các Cục Hải quan khác nhau thì tổng hợp thông tin báo cáo Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan để có kế hoạch thực hiện kiểm tra sau thông quan tại Doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1728/TCHQ-TXNK về quyết toán thuế theo Điều 98 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.353
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202