Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1728/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1728/TCHQ-KTTT
V/v: thuế suất CEPT dụng cụ  điện đun nước nóng, phụ tùng xe máy.
 

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành Long
(30 Hàng Tre – Hoàn Kiếm - HN)

Trả lời công văn số 01/CV-TCHQ ngày 23/03/2005 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành Long hỏi về thuế suất CEPT áp dụng cho dụng cụ điện đun nước nóng và phụ tùng xe máy; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003 – 2006; Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004 của Chính phủ về việc bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hóa thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2004-2006; thì mặt hàng dụng cụ điện đun nước nóng, xích xe máy, nhông xích xe máy nhập khẩu từ Thái Lan thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất CEPT nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 64/2003/TT-BTC ngày 01/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ, Công văn số 9493/TC-HTQT ngày 12/9/2003 của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện một số nội dung của Thông tư số 64/2003/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành Long biết. Công ty có thể tìm hiểu các văn bản này theo địa chỉ trang Web của Bộ Tài chính:http://www.mof.gov.Việt Nam; hoặc liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp thấy thuận tiện nhất.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1728/TCHQ-KTTT ngày 05/05/2005 của Tổng cục Hải quan về thuế suất CEPT áp dụng cho dụng cụ điện đun nước nóng và phụ tùng xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!