Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1720/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT trong trường hợp xuất khẩu ủy thác

Số hiệu: 1720/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1720/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn hóa đơn trong xuất khẩu ủy thác

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

Chi nhánh công ty sản xuất kinh doanh XNK (PROSIMEX)
Đ/C: Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 91/PROH ngày 14/04/2006 của Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh XNK (PROSIMEX) về việc hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT trong trường hợp xuất khẩu ủy thác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.3, Mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn “Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở đi ủy thác sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo Lệnh Điều động nội bộ. Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Trường hợp này cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải lưu liên 2 tại doanh nghiệp. Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu đăng ký với cơ quan thuế tự in và phát hành hóa đơn sử dụng cho hàng hóa xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu sử dụng hóa đơn tự in để kê khai nộp thuế hoàn thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Lương thực Long an (là đơn vị nhận ủy thác để xuất khẩu) sau khi thực xuất khẩu lô hàng gạo, căn cứ vào số liệu đối chiếu về số lượng, giá trị lô hàng gạo đã xuất khẩu, Chi nhánh Công ty Sản xuất kinh doanh XNK (PROSIMEX) xuất hóa đơn GTGT ghi thuế suất 0% cho Công ty Lương thực Long An. Liên 2 của hóa đơn Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh XNK (PROSIMEX) lưu tại doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty sản xuất kinh doanh XNK (PROSIMEX) lưu tại doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty Sản xuất kinh doanh XNK (PROSIMEX) được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hải Phòng
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1720/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT trong trường hợp xuất khẩu ủy thác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.521

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182