Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 172/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn thuế nhập khẩu lô hàng Tấm Pin mặt trời

Số hiệu: 172/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 172/TCHQ-KTTT
V/v: Xin miễn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Viện năng lượng - tổng công ty điện lực Việt Nam 
Số 6- Tôn Thất Tùng- Đống Đa- Hà Nội
 - Cục hải quan Tp Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1336 EVN/VNL.17 ngày 30/12/2005 của Viện Năng lương - Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc xin miễn thuế nhập khẩu lô hàng Tấm Pin mặt trời nhập khẩu tại tờ khai số: 10575/NK/NKD đăng ký làm thủ tục Hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KVIII. Tổng cục Hải quan có ý kiến và hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng được xét miễn thuế, thẩm quyền xét miễn thuế là Hải quan địa phương. Vì vậy đề nghị Viện Năng lượng - Tổng công ty Điện lực Việt Nam gửi hồ sơ xin miễn thuế tới Cục Hải quan TP Hải Phòng để được xem xét giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Viện Năng lượng được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 172/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn thuế nhập khẩu lô hàng Tấm Pin mặt trời

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4