Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1719/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế nợ thuế

Số hiệu: 1719/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1719/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ GIẢI TỎA CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Chi nhánh Hà Nội – công ty nông thổ sản II
Số 2b Mạc Thị Bưởi – Hai Bà Trưng – Hà Nội

 

Phúc đáp công văn số 16/CV ngày 24/03/2006 của Chi nhánh Hà Nội – Công ty Nông thổ sản II về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Chi nhánh Hà Nội – Công ty Nông thổ sản II hiện đang có nợ thuế cưỡng chế 765.594.144đ của tờ khai 4067/NKD ngày 22/09/1999 tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Công ty trình bày việc Công an Hà Tĩnh đang xem xét trả số tiền đang tạm giữ 765.549.819đ (do nghi ngờ Công ty có liên quan đến vụ đổi hàng xe máy qua cửa khẩu Cầu Treo) để Công ty nộp thuế của tờ khai 4067/NKD ngày 22/09/1999 cho Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Căn cứ tiết b khoản 2 điều 62 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan.

Tổng cục Hải quan đồng ý giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế truy thu nói trên của Công ty đến 31/07/2006 với các điều kiện sau:

- Công ty không có nợ thuế của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện xuất nhập khẩu.

- Công ty nộp đủ thuế của các lô hàng mới phát sinh trước khi nhận hàng.

- Công ty phải có cam kết và lên kế hoạch với Cục Hải quan TP. Hải Phòng để thực hiện việc nộp hết số nợ thuế nói trên, chậm nhất đến 31/07/2006.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng đôn đốc chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch nộp hết số nợ thuế nói trên của Công ty. Nếu Công ty không thực hiện theo đúng cam kết thì thực hiện cưỡng chế ngay.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Hà Nội – Công ty Nông thổ sản II biết để liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các Tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1719/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7