Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1709/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1709/TCHQ-KTTT
V/v: giải quyết vướng mắc về áp dụng chính sách thuế


Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 114/HQLS ngày 22/2/2005 của Cục Hải quan Lạng Sơn về nội dung liên quan đến chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ xét hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất theo phương thức kinh doanh tạm nhập – tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có văn bản trao đổi với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) về nội dung vướng mắc nêu trên của đơn vị. Trong khi chờ quyết định chính thức của Bộ Tài chính, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động bình thường, Cục Hải quan Lạng Sơn tạm thời chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế làm thủ tục xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp có phát sinh hồ sơ tồn đọng chưa thanh khoản do vướng mắc về chứng từ thanh toán của loại hình trên, với điều kiện:

1- Doanh nghiệp chỉ còn nợ thuế nhập khẩu của lô hàng tạm nhập – tái xuất do có vướng mắc về chứng từ thanh toán;

2- Doanh nghiệp phải có cam kết bằng văn bản về việc thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính;

3- Doanh nghiệp phải thực hiện nộp đủ số thuế của các lô hàng mới phát sinh theo đúng thời hạn quy định của các Luật thuế hiện hành;

Nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu trên, cơ quan Hải quan sẽ dừng làm thủ tục xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐ Tổng cục
- Lưu VP, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1709/TCHQ-KTTT ngày 04/05/2005 của Tổng cục Hải quan về nội dung liên quan đến chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ xét hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất theo phương thức kinh doanh tạm nhập – tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!