Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1703/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xóa nội dung đã từng bị cưỡng chế làm thủ tục Hải quan trên chương trình KTT559

Số hiệu: 1703/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1703/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN 

 VỀ VIỆC XÓA NỘI DUNG ĐÃ TỪNG BỊ CƯỠNG CHẾ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TRÊN CHƯƠNG TRÌNH KTT559

Kính gửi:

- Công ty XNK thủy sản Minh Phú
Khu công nghiệp Phường 8 Cà Mau
- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 10 TT/MP.2006 ngày 27 tháng 03 năm 2006 về việc xóa nội dung đã từng bị cưỡng chế làm thủ tục Hải quan trên chương trình KTT559, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Qua tra cứu trên hệ thống quản lý rủi ro ngày 19/4/2006 thì Công ty xuât1 nhập khẩu thủy sản Minh Phú không được hưởng ân hạn thuế do công ty đã từng bị cưỡng chế của tờ khai số 601/NKD ngày 25/01/2005 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn IV (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh) với dư nợ phạt 342.790 đồng.

Qua kiểm tra chứng từ công ty xuất trình thì công ty đã nộp thuế của tờ khai 601 đúng hạn.

Để xử lý dứt điểm nợ thuế trên, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra chứng từ nộp tiền gốc của tờ khai 601 nói trên và căn cứ công văn 8131TC/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính và công văn số 3901/TCHQ-KTTT ngày 10/9/2001 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp để xác định số phạt chậm nộp. Nếu đúng công ty đã nộp thuế đầy đủ, đúng hạn thì xóa khoản nợ này trên hệ thống KTT559. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về mặt kỹ thuật, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh liên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin và TK Hải quan để được giải quyết.

Như vậy, Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú được hưởng thời gian ân hạn thuế theo quy định nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Minh Phú biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết triệt để.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1703/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xóa nội dung đã từng bị cưỡng chế làm thủ tục Hải quan trên chương trình KTT559

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209